Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Služby pro školy a pedagogy

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školským  poradenským zařízením pro děti, žáky a studenty s různým typem postižení, kteří mají trvalé bydliště nebo se vzdělávají v Kraji Vysočina. Obrátit se na nás mohou všichni, kteří se podílejí na výchovné a vzdělávací činnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce.  Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Služby SPC zajišťují standardně psychologové a speciální pedagogové.

SPC Jihlava nabízí pedagogům standardní služby:

  • konzultace pro pedagogy a asistenty pedagoga vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. U klientů našeho SPC Jihlava realizuje dle aktuální situace konzultační výjezd ve škole. Po předchozím pozorování konzultujeme s pedagogy následná doporučení ke vzdělávání.
  • konzultace individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • podpora při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské, základní a střední školy.
  • návrhy speciálních pomůcek pro individuální potřeby žáků.
  • metodické vedení pedagogický a nepedagogických pracovníků, spolupráce s rodinou, konzultace s ostatními účastníky vzdělávacího procesu
  • účast na metodických setkání pro asistenty pedagoga

Zajímavé odkazy

Vzdělávání a kurzy v rámci Kraje Vysočina (kurz asistenta pedagoga atd.):

Vzdělávání autismus:

Vzdělávání specifické poruchy učení:

Nabídka vzdělávacích programů Národního pedagogického institutu:

Přidáno 6. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru