Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jehož pracovní povinnosti vycházejí zejména ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících a souvisejících vyhlášek. Asistent pedagoga je zaměstnancem mateřské, základní či střední školy a působí ve třídě nebo studijní skupině, kde je vzděláván žák nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Náplň práce asistenta pedagoga tvoří zejména spolupráce s učitelem na přímé vzdělávací a výchovné činnosti nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli, žáky a zákonnými  zástupci, podpora při sebeobsluze, individuální i skupinový podpora žáků při výuce. Lze vycházet z dokumentu Standard práce asistenta pedagoga.

Ředitel školy rozhoduje o konkrétní pracovní náplni asistenta pedagoga.

Kvalifikační předpoklady

V současnosti jsou rozlišovány dvě úrovně odbornosti asistentů pedagoga – podle nich je odlišeno i požadované vzdělání:

  • pro vyšší úroveň činnosti – přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky – musí mít asistent pedagoga střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou na pedagogiku nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga);
  • pro nižší úroveň činnosti – pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení – stačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo dokonce i jen vzdělání základní, podmínkou je absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga.

Absolvovat kurz Asistenta pedagoga lze například v rámci vzdělávacích akcí Vysočina Education http://www.vys-edu.cz/, nebo NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání).

Vedle absolvování kurzu asistenta pedagoga vyžaduje kromě absolvování požadovaného vzdělání také další předpoklady, schopnosti, dovednosti a osobnostní dispozice. Tyto předpoklady se liší dle toho, u jakého žáka či žáků bude asistent pedagoga působit. U žáka s Downovým syndromem či mentálním postižením bude zapotřebí citlivý přístup, u žáka s autismem empatie, kreativita i přirozená autorita, u žáka s těžkým tělesným hendikepem bude zapotřebí i fyzická síla.

Obecně by asistent pedagoga měl mít kladný vztah k dětem s postižením nebo znevýhodněním, měl by mít znalosti odpovídající činnostem, které bude vykonávat, měl by být empatický, trpělivý, ale také dostatečně razantní a důsledný, měl by umět komunikovat s rodiči žáků, pracovat pod vedením učitele a být schopen se poučit z rad zkušenějších.

Přidáno 6. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru