Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

SPC

Představení Speciálně pedagogického centra Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28 je právní subjekt, jehož zřizovatelem je Statutární město Jihlava. Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, dětem s vadami řeči, poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Je nedílnou součástí mateřské školy.

Speciálně pedagogické centrum Jihlava je školské poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatné standardní poradenské služby. Předpokladem poskytnutí služeb je žádost žáka, zákonného zástupce, školy nebo školských zařízení na území kraje Vysočina. Podmínkou žádosti je písemný souhlas žáka nebo zákonného zástupce.

Zajišťujeme komplexní diagnostiku u klientů, depistáž a včasnou speciálně pedagogickou a psychologickou péči, speciální stimulace dle potřeb, výcvik specifických dovedností, nácvik používání kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, metodickou a supervizní činnost, dokumentaci, konzultace s učiteli, vedení rodiny.

Naše pracovny jsou rozmístěny v pavilonech Mateřské školy se speciálními třídami, Demlova 28. Naleznete u nás také ICT koutek s interaktivní tabulí, multifunkční pracovnu s trampolínou, místnost pro zrakovou stimulaci a multisenzorická místnost – snoezelen.

Adresa:

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace
Demlova 28
586 01 Jihlava

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru