Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace