Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Autismus

Diagnostika poruch autistického spektra 

 • diagnózu PAS musí stanovit dětský psychiatr nebo klinický psycholog
 • pokud jste klienty jiného poradenského pracoviště (PPP, jiného SPC) a máte podezření na poruchu autistického spektra, měli by Vám pracovníci tohoto ŠPZ předat orientační seznam klinických odborníků, na něž se se žádostí o potvrzení či vyloučení dg.můžete obrátit. Pokud tento odborník dg.potvrdí, pak se zákonný zástupce rozhodne, na kterém poradenském pracovišti požádá o další péči
 • pokud jste klienty našeho pracoviště (SPC Jihlava), byli jste vedeni s ohledem na jiný typ zdravotního postižení a podezření na PAS je vysloveno až v průběhu péče, bude Vám upřesnění dg. u klinického odborníka doporučeno v průběhu péče

Nabídka činnosti 

Rodina:         

 • metodika strukturovaného učení - seznámení s metodikou práce s dětmi
 • podpora a pomoc při výchově dítěte, stimulaci jeho vývoje, informace o specifických otázkách výchovy
 • pořádání „rodičovských skupinek“
 • zprostředkování kontaktů s odborníky                  
 • pomoc při výběru kompenzačních pomůcek (u některých možnost zapůjčení)
 • pomoc při výběru vhodných hraček
 • doporučení pro případ využití  alternativních forem komunikace
 • možnost speciálně pedagogického vyšetření dítěte
 • možnost psychologického vyšetření dítěte
 • zapůjčení odborné literatury
 • předání informace o poskytovatelích sociálních služeb

Škola  :          

 • metodická pomoc při začlenění zdravotně postiženého dítěte
 • podpora při nastavení podpůrných opatření ve škole, zpracování příslušných dokumentů k této problematice (Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se spec.vzdělávacími potřebami ve škole)
 • návštěvy konzultanta ve škole
 • pořádání „metodických setkání pro asistenty pedagoga (popř.pedagogy)“
 • podklady pro rozhodnutí o zařazení dítěte/ žáka do školského zařízení
 • pomoc při zpracování individuálních plánů 
 • informace o legislativě týkající se dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zapůjčení odborné literatury

Ostatní :        

 • semináře pro pedagogy, rodiče i širokou veřejnost
 • pořádání základního metodického semináře pro začátečníky v problematice PAS
 • spolupráce s ostatními odborníky – psychology, lékaři, občanskými sdruženími, poskytovateli sociálních služeb
 • informování  o možnostech absolvování kursů, akcích s tematikou autismu
 • další podpora dle individuální potřeby klienta

Rodičovské skupinky a metodická  setkání pro asistenty pedagoga

Schůzky jsou organizovány formou určitého workshopu, na němž společně diskutujeme a hledáme řešení na vaše konkrétní dotazy a situace ze života Vašich dětí. Za SPC se budou účastnit psycholožky a spec.pedagogové, kteří se věnují vašim dětem. Konkrétní termíny schůzek na aktuální školní rok najdete v aktualitách.

Přidáno 6. 9. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru