Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Kurzy trampolíny

Využití trampolíny při výchovně vzdělávací činnosti a Využití trampolíny při stimulaci dětí se zdravotním postižením. Lektorky: Mgr. Jana Rittichová, Bc. Ivana Zelená.

Tyto kurzy neprobíhají v rámci projektu EU Evropské trendy ve vzdělávání I. Jedná se o samostatné kurzy organizace akreditované MŠMT ČR, které si plně hradí každý účastník.  

Využití trampolíny při výchovně vzdělávací činnosti

Tento seminář je určen pro učitele mateřských škol, učitele 1. stupně základních škol, vychovatele a speciální pedagogy a asistenty pedagoga.

Lektorky: Mgr. Jana Rittichová, Bc. Ivana Zelená

Termín konání: bude dohodnut po naplnění semináře s účastníky (pátek, sobota)

Zájemci o kurz mě mohou kontaktovat e-mailem nebo telefonicky (kontakt: rittichova.jana@seznam.cz, tel. 605 503 075). Stačí poslat e-mail s kontaktem na vás a budete zapsáni do seznamu.

Místo konání: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28

Rozsah kurzu: 20 hodin

Cena kurzu: 2 200,- Kč

Max. počet účastníků: 10

Absolventi získají tyto konkrétní teoretické znalosti:

Teoretické znalosti z oblasti práce s trampolínou a možnosti jejího využití, základních pravidel při používání trampolíny, bezpečnostních opatření, doporučení a péče o trampolínu

Teoretické informace o základních polohách, cvicích, skocích a sestavách skoků na trampolíně, teoretické znalosti z oblasti reedukace specifických poruch učení - obecná charakteristika SPU, etiologie poruch učení, klasifikace a projevy SPU, zásady reedukace SPU, teoretické základy technik reedukace SPU

Teoretické znalosti z oblasti psychomotorického vývoje dítěte v prvních třech letech života. Budou seznámeni se zásadami při hrách s dítětem, vhodností výběru místa pro pohybové hry v MŠ a ZŠ, s rolí pedagoga, jeho přístupem a postojem

Základní polohy, cviky a skoky na trampolíně, základní sestavy skoků

Praktická cvičení na trampolíně s dětmi při reedukaci specifických poruch učení, praktická cvičení s dětmi s lehkým mentálním postižením (cca 35 praktických cvičení)

Praktické individuální pohybové dovednosti na trampolíně, praktické dovednosti cvičení se skupinou dětí na trampolíně, hudebně pohybové činnosti, pohybové činnosti s rozvíjením smyslů a cvičení na trampolíně s využitím některých náčiní u dětí předškolního a mladšího školního věku.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře s číslem akreditace.

 

Využití trampolíny při stimulaci dětí se zdravotním postižením

Tento seminář je určen pro učitele MŠ a ZŠ (kde jsou integrovány děti se zdravotním postižením), učitele MŠ a ZŠ speciálních, vychovatele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga

Lektorky: Mgr. Jana Rittichová, Bc. Ivana Zelená

Termín konání:  bude dohodnut po naplnění semináře s účastníky  (pátek, sobota)

Místo konání: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28

Rozsah kurzu: 20 hodin

Cena kurzu: 2 200,- Kč

Max. počet účastníků 10 - přijímáme přihlášky na další kurz

Přihlášky můžete posílat průběžně (kontakt: rittichova.jana@seznam.cz, tel. 605 503 075). Stačí poslat e-mail s kontaktem na vás.

Absolventi získají tyto konkrétní teoretické znalosti:

Teoretické znalosti z oblasti práce s trampolínou a možnosti jejího využití, základních pravidel při používání trampolíny, bezpečnostních opatření, doporučení a péče o trampolínu

Teoretické informace o základních polohách, cvicích, skocích a sestavách skoků na trampolíně

Teoretické znalosti z oblasti práce s dětmi s těžkým postižením a postižením více vadami – charakteristika osob s těžkým postižením a postižením více vadami, nové formy práce s dětmi s těžkým postižením, doporučené postupy při stimulaci těchto dětí na trampolíně, teoretické seznámení s technikami bazální stimulace, polohování a vestibulární stimulace

Teoretické znalosti z oblasti psychomotorického vývoje dítěte v prvních třech letech života. Budou seznámeni se zásadami při hrách s dítětem, vhodností výběru místa pro pohybové hry v MŠ a ZŠ, s rolí pedagoga, jeho přístupem a postojem.

Absolventi získají tyto konkrétní praktické dovednosti:

základní polohy, cviky a skoky na trampolíně, základní sestavy skoků

praktická cvičení a stimulace dětí s těžkým postižením a postižením více vadami na trampolíně

praktické individuální pohybové dovednosti na trampolíně, praktické dovednosti cvičení se skupinou dětí na trampolíně, hudebně pohybové činnosti, pohybové činnosti s rozvíjením smyslů a cvičení na trampolíně s využitím některých náčiní u dětí se zdravotním postižením předškolního a mladšího školního věku (děti s mentálním postižením, tělesným postižením, zrakovým postižením, autismem)

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře s číslem akreditace. 

Přidáno 18. 9. 2018, autor: Hana Vařejková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru